Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40692
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 31

Godina: 2019
Datum: 26.7.2019.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA

GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆAAKTI GRADONAČELNIKA


GRAD OROSLAVJE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINA PETROVSKO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA