Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40662
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 23

Godina: 2019
Datum: 12.6.2019.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


AKTI ŽUPANA
GRAD PREGRADA

AKTI GRADSKOG VIJEĆAGRAD ZLATAR

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA