Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40692
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 21

Godina: 2019
Datum: 28.5.2019.

Sadržaj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆAGRAD ZABOK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA KONJŠČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINEUPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

AKTI UPRAVE ZA CESTE