Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Službeni glasnik) službeno je glasilo Krapinsko-zagorske županije koje izlazi jednom mjesečno i po potrebi. Elektronička verzija Službenog glasnika informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje Službenog glasnika pravno obvezujuće.

Pretraživanje

Broj akata u bazi: 40662
Naziv akta sadrži pojam:
 
Opcije pretraživanja
Stvaraoc akta:
 
Godina:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napomena: za brojeve prije 2001. godine vidljivi su samo sadržaji, tj. nije moguće brojeve u cijelosti preuzeti u PDF formatu

< Natrag

Broj: 10

Godina: 2019
Datum: 27.3.2019.

Sadržaj:

GRAD DONJA STUBICA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA


AKTI GRADONAČELNIKA


GRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA


OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA ĐURMANEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA HRAŠĆINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA MAČE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAOPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA